Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

advokat-v-bolgarii3

Не купувайте имот без проверка за тежести!!!

Е-мейл Печат ПДФ

strahotna-kashtaИзисквайте удостоверения за тежести и при предварителния договор, и при нотариалната сделка. Проверката трябва да се направи още при първоначалното договаряне между страните в писмена форма, защото иначе купувачът рискува капарото си.Най-добре да се доверите на адвокат който да направи проверката.
Всички вписвания, съответно справки за тях, се правят по местонахождение на недвижимия имот. Необходимо е да знаете трите имена на собственика, съответно собствениците.

Когато става въпрос за търговец или друго юридическо лице, трябва да знаете точното наименование, номера и годината. Ако има няколко съсобственика или апартаментът е семейна имуществена общност, проверката се прави поотделно за всеки от съсобствениците по партидата, открита на негово име и с неговото ЕГН .Не е достатъчна проверката чрез компютърна справка, защото тя обхваща само периода след 1997г. Много по-голяма сигурност дава удостоверението за тежести. При подаване на молбата се прилага и копие от документа за собственост на имота. Ако той е бил наследен, представя се доказателство за собствеността на наследодателя заедно с удостоверение за наследници. За повече сигурност изискайте предходния документ за собственост и направете проверка и за посочените в него собственици.
                                Какви "тежести" може да има върху имота?
- Искови молби. Има ли вписана искова молба по спор, свързан с имота, с решението по нея ще е обвързан и новия собственик.
- Ипотеки и залози по Закона за особените залози. Това са обезпечения, даващи право на кредитори с парични вземания да се удовлетворят чрез принудителна продан чрез съдия-изпълнител на имота, независимо кой е собственикът му след вписването им.
- Възбрани и други обезпечения. С тях се създава относителна недействителност спрямо посочените в акта лица, в случай на последващи сделки с имота, като така те си запазват възможността да реализират правата си след като има решение по съдебния спор.
- Ограничени вещни права. Вещното право на ползване може и да не се съдържа в същия нотариалния акт, с който е прехвърлена собствеността, и с който продавачът се легитимира. Среща се и учредено право на преминаване (сервитут), с което ще трябва да се съобразите като собственик-преобретател.
- Договори за наем и за аренда. Подлежат на вписване договори за наем на имот за срок по-дълъг от една година, както и договорите за аренда, чийто минимален срок е 4 стопански години.

 

 
Ти си тук: Начало > Новини > Актуални Новини > Не купувайте имот без проверка за тежести!!!