ЦЕНИ

Печат
 pravovai-tsenaiЦените на услугите  са съгласно Наредба №1 от 1 юли 2004г. за МИНИМАЛНИТЕ размери на адвокатските възнаграждения.