Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

advokat-v-bolgarii3

СЪДЕБНА ДЕЛБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ(1)

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Решение № 1 от 7.02.2001 г. на ВКС по гр. д. № 393/2000 г., I г. о., докладчик председателят на отделение Ани Аджемова
"Бюлетин на ВКС", бр. 1/2001 г., стр. 25 чл. 292 ГПК
Съдът разпределя допуснатите до делба наследствени имоти между съделителите с различни квоти, като възлага по-големите имоти на съделителя с по-голяма квота, а по-малките на съделител с по-малка квота.

В касационната жалба се въвежда довода, че с посоченото разпределение на имотите, предмет на касационното обжалване, е нарушената разпоредба на чл. 292 и чл. 4 ГПК, като съдът не е взел предвид, че касаторът няма жилище, докато ответниците не отговарят на изискванията да получават възлагане на жилищен имот, защото са със задоволена жилищна нужда.
Жалбата е неоснователна.


Съдът, който е счел, че тегленето на жребий е неудобно, поради различните дялове на страните в жилищния имот, предмет на касационната жалба в с. Б., за касатора Я. Н. 19%, а за ответниците Р. Н. и Л. Н. 81% и различието в обема на дяловете, законосъобразно е възприел способа на чл. 292 ГПК . Както е разяснено в мотивите на ППВС 7/73 г., разпределението на посоченото основание се извършва, за да се избегне съделител, който има по-малък дял, да получи по-голям дял. При извършване на разпределението по чл. 292 ГПК, съдът изхожда от принципа на чл. 69, ал. 2 ЗН, който в случая е спазен. Съдът е обезпечил на съделителите реален дял, съобразно квотите им в жилищния имот в с. Б. Законът не задължава съда да игнорира принципите за справедливост и съразмерност при разпределение на дяловете по чл. 69, ал. 2 ЗН, по съображения за по-остра жилищна нужда. Последната беше критерий при приложението на чл. 288, ал. 2 ГПК, преди изменението му със ЗИДГПК (ДВ, бр. 124/97 г.) с предпочитанието по ал. 3 на тази разпоредба, която беше изключение от основния принцип - при неподеляемост, имотът да се изнася на публична продан. След изменението на чл. 288, ал. 2 ГПК от 1.04.1997 г., въпросът дали съделителят има жилище или не, е относим само при делба на неподеляем имот - съпружеска имуществена общност или сънаследствен имот, с оглед разпоредбата на чл. 288, ал. 3 ГПК (с изм., ДВ, бр. 64/99 г.). В разглеждания спор, обаче не са налице хипотезите на чл. 288, ал. 2 и 3 ГПК след 1.04.1998 г.

http://www.advokat-online-bg.com/bg/Правни-услуги.html

 
Ти си тук: Начало > LIBRARY > Съдебна практика > СЪДЕБНА ДЕЛБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ(1)