Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

advokat-v-bolgarii3

РОДИТЕЛСКИ ПРАВА(1)

E-mail Print PDF
There are no translations available.

1/Решение № 169 от 13.03.2003 г. на ВКС по гр. д. № 739/2003 г., II г. о., докладчик съдията Веска Райчева;
Бюлетин на ВКС, бр. 2/2003 г., стр. 27;
 чл. 231 ГПК;

Изменението на мерките за упражнение на родителските права, постановени с решението за прекратяване на брака, не е основание за отмяна на същото решение в частта за предоставяне на ползването на семейното жилище.


Производството по делото е образувано по повод подадената молба за отмяна от Е. Г. на влязло в сила решение от 28.03.1997 г. по гр. д. № 110/1996 г. на Е. районен съд, с което упражняването на родителските права на децата Д., роден на 27.04.1986 г. и П., роден на 17.10.1989 г. предоставено на бащата, на който е предоставено и ползването на семейното жилище в гр. Е. С влязло в сила решение от 18.12.2001 г. по гр. д. № 65/2001 г. на Е. районен съд, упражняването на родителските Права е предоставено на майката-молителка по делото и тя поддържа, че това е ново обстоятелство, което обуславя отмяната на първото решение в частта му, досежно ползването на семейното жилище - отменително основание по чл. 231, б. "а" ГПК.
Молбата е неоснователна.
С атакуваното решение от 28.03.1997 г. по гр. д. № 110/1996 г. Е. районен съд е прекратил брака между страните, приемайки че вина за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на същия има жената, като е предоставил упражняването на родителските права, по отношение на родените от брака деца на бащата, на който е предоставил и ползването на семейното жилище. След отмяната на това решение, при условията на чл. 208, ал. 2 (отм.) ГПК, същият краен резултат е постановен и с решение от 29.12.1997 г. по гр. д. № 540/1997 г. на Я. окръжен съд.
С ново решение от 18.12.2001 г. по гр. д. № 65/2001 г. Е. районен съд, като е приел, че са се променили обстоятелствата, при които първоначално са определени мерките за упражняване на родителските права, ги е променил и е предоставил упражняването на същите на майката.
С оглед на така установените по делото обстоятелства, Върховният касационен съд, състав на II г. о. намира, че молбата за отмяна на влязлото в сила решение е неоснователна. Поддържаното в молбата искане за отмяна на влязлото в сила решение, на основание чл. 231, ал. 1, б. "а" ГПК неоснователно, тъй като молителката не сочи нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които при решаването му не са могли да й бъдат известни. Постановяването на новото решение, с което упражняването на родителските права е предоставено на нея, не съставлява ново обстоятелство, обуславящо отмяна на решението в частта му, досежно ползването на семейното жилище. Ако молителката поддържа, че са се променили условията, при които първоначално е предоставен ползването на семейното жилище на ответника, то тя следва да установи това в отделно производство по реда на чл. 107 СК, а не в настоящото за отмяна на влязлото в сила решение, тъй като не са на лице предпоставките за това.

http://www.advokat-online-bg.com/bg/Правни-новини/34-Актуални-Новини/106-НОВИЯТ-СЕМЕЕН-КОДЕКС-Е-ВЕЧЕ-ФАКТ.html

 
Ти си тук: Начало > LIBRARY > Съдебна практика > РОДИТЕЛСКИ ПРАВА(1)