Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

advokat-v-bolgarii3

СЪДЕБНА ПРОМЯНА НА ЛИЧНО И ФАМИЛНО ИМЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

2/ Решение № 142 от 25.02.2003 г. на ВКС по гр. д. № 703/2002 г., II г. о., докладчик съдията Веска Райчева;
Бюлетин на ВКС, бр. 2/2003 г., стр. 24;
чл. 19 Закон за гражданската регистрация;

Лошите отношения между син и баща, не са основание за промяна на бащиното и фамилно име на сина.
Жалбоподателят е поискал промяна на бащиното и фамилно име, тъй като е в много лоши отношения с баща си, водят помежду си много дела, като към момента последният е починал - на 2.02.2002 г.


За да остави в сила решението на първоинстанционния съд, въззивният съд е приел, че не са налице предпоставките на чл. 19 от ЗГР, при които би била допустима промяна на бащиното и фамилно име. Съдът е приел, че бащиното и фамилно име на молителя не е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, нито са налице важни обстоятелства, които да налагат промяната.
Установено е по делото, че действително отношенията между баща и син до смъртта на последния, са били много влошени, но правилно е прието от съда в обжалваното решение, че това не обуславя промяната на бащиното и фамилно имена молителя, поради наличие на важни обстоятелства. Още повече, че вписването като бащино и фамилно име на името и фамилията на дядо му - баща на неговата майка, би довело до неяснота и объркване по отношение произхода на молителя, тъй като имената няма да съответстват на имената на родителя- баща, фигуриращ в акта му за раждане. Влошените отношения между родител и дете не съставляват основание за прекъсване на законовата връзка по произход между тях и не може да бъде заличена от съда, чрез промяна на бащиното и фамилно име, каквото цели молителят в настоящето производство. Същият е поддържал, че не желае да носи името и фамилията на баща си, тъй като последният го е злепоставял в обществото и между тях не са съществували взаимоотношения като между баща и син. Морално укоримото поведение на бащата към сина в случая, не съставлява основание за промяна на бащиното и фамилно име на молителя. Името представлява постоянно словесно обозначение на физическото лице, което служи за неговата индивидуализация, идентификация и отличаване от останалите физически лица, поради което законът допуска да бъде променяно само по изключение, при наличие на важни обстоятелства, каквито в случая не са налице.

http://www.advokat-online-bg.com/bg/Правни-услуги.html

 
Ти си тук: Начало > LIBRARY > Съдебна практика > СЪДЕБНА ПРОМЯНА НА ЛИЧНО И ФАМИЛНО ИМЕ