Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

НОРМАТИВНА БАЗА

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН-ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

E-mail Print PDF
There are no translations available.

zakon-lawВодене на търговски регистър
Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 66 от 2005 г., отм., бр. 38 от 2006 г., в сила от 1.07.2007 г. - изм., относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.).
Задължение за вписване
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2005 г., отм., бр. 38 от 2006 г., в сила от 1.07.2007 г. - изм., относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.).
Действие на вписването

Read more...
 

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН-ТЪРГОВЕЦ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

zakon-lawТърговец
Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки:

1. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;
2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) продажба на стоки

Read more...
 
Page 2 of 2
Ти си тук: Начало > LIBRARY > LEGISLATION