Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН-ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

E-mail Print PDF
There are no translations available.

zakon-lawВодене на търговски регистър
Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 66 от 2005 г., отм., бр. 38 от 2006 г., в сила от 1.07.2007 г. - изм., относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.).
Задължение за вписване
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2005 г., отм., бр. 38 от 2006 г., в сила от 1.07.2007 г. - изм., относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.).
Действие на вписването


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2000 г., отм., бр. 38 от 2006 г., в сила от 1.07.2007 г. - изм., относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.).
Публичност на търговския регистър
Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 1.07.2007 г. - изм., относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.).
Обнародване на вписването
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1993 г., доп., бр. 66 от 2005 г., отм., бр. 38 от 2006 г., в сила от 1.07.2007 г. - изм., относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.).

http://advokat-online-bg.com/pravni-uslugi.html

 

 
Ти си тук: Начало > LIBRARY > LEGISLATION > ТЪРГОВСКИ ЗАКОН-ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР