НАСЛЕДЯВАНЕ ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ

Print
There are no translations available.

vaprosi-otgovori Въпрос:
Има ли право на наследство от собствените си родители  дете, което е осиновено?

Oтговор:
Тъй като не сте уточнили дали осиновяването е пълно или непълно, ще Ви цитирам разпоредбите на СК, касаещи и двете хипотези:


Пълно осиновяване
Чл. 101. (1) При пълно осиновяване между осиновения и неговите низходящи, от една страна, и осиновителя и неговите роднини - от друга, възникват права и задължения като между роднини по произход, а правата и задълженията между осиновения и неговите низходящи с роднините им по произход се прекратяват.
Непълно осиновяване
Чл. 102. (1) При непълно осиновяване възникват права и задължения като между роднини по произход само между осиновения и неговите низходящи, от една страна, и осиновителя - от друга, а правата и задълженията между осиновения и неговите низходящи с роднините им по произход се запазват.Родителските права и задължения преминават върху осиновителя.